Odznak všestrannosti olympijských vítězů, tak se jmenuje atraktivní pohybový program, který pro žáky pátých až devátých tříd základních škol připravili Robert Změlík a Roman Šeberle, olympijští vítězové v desetiboji, královské atletické disciplíně. Kladou si za cíl přispět ke zvýšení osobní aktivity co největšího počtu dívek a chlapců a dát současné generaci školáků příležitosti zkusit sportovní začátky podobnou formou, jaká se osvědčila jim.

Jako patroni projektu OVOV působí mimo jiné medailisté a účastníci Olympijských her, Mistrovství světa a Mistrovství Evropy, kteří se kromě jiného zúčastní i okresních a krajských kol soutěží družstev OVOV.

Jedním z patronů a populárizátorů celého projektu je také senátor Petr Gawlas, coby dlouholetý sportovec a zastánce pohybu a aktivního životního stylu.

 

Prohlédněte si pár fotek z Republlikového finále OVOV 2011 konaného 24. a 25. 6. 2011 na stadiónu Evžena Rošického na pražském Strahově.