Praha 19. března (ČTK) - Pokuta za porušení zákazu vjezdu kamionů, které překročí povolený hmotnostní limit, se možná zvýší až na 20.000 korun. Řidiči by navíc dostali dva trestné body. Navrhli to senátoři z různých stran v čele s Petrem Gawlasem z ČSSD. Chtějí tak doplnit zákon o silničním provozu. Jejich novelu, kterou dnes horní komora podpořila, před dalším schvalováním projedná senátní výbor pro dopravu.

Potřebu zvláštní vyšší sankce zdůvodnili senátoři tím, že zákaz není respektován především řidiči kamionů, jimž za jeho porušení nyní hrozí buď dvoutisícová bloková pokuta, nebo 2500 korun ve správním řízení.

"Zákaz je masivně porušován všude tam, kde časová a finanční úspora užití zakázané vozovky převáží nad relativně nízkou pokutou. Příslušná těžká vozidla pak významně poškozují povrchy silnic, které nejsou uzpůsobeny na danou zátěž," tvrdí senátoři v novele. Podle nich navíc tyto vozy ohrožují obyvatele obcí, jimž projíždějí, a obtěžují je hlukem a exhalacemi. K nejpostiženějším patří podle senátorů regiony na hranicích s Polskem, kde je zvýšená tranzitní doprava.

Současné předpisy umožňují sankcionovat třemi body pouze přetížená vozidla odhalená při jejich kontrolním vážení. Tento přestupek je možné řešit na místě v blokovou pokutou do 15.000 korun. V případě zahájení správního řízení za jeho spáchání hrozí sankce až půl milionu korun.

Novela byla posledním bodem dnešního jednání horní komory, jejíž březnová schůze bude pokračovat znovu ve čtvrtek. Senátoři mají na programu kromě volebních novel také předlohu, která má zabránit přeplácení nákladů na bydlení v ubytovnách.

mhm mha

Zpravodajství ČTK z 19.3.2014