REGION Senátoři řekli ano novele o provozu na pozemních komunikacích.

Chodci nyní mají povinnost nosit reflexní prvky, když se budou pohybovat na silnici mimo obec při snížené viditelnosti nebo mimo dosah veřejného osvětlení. Prvek musí mít každý na sobě upevněný tak, aby byl vidět. Je jedno, jestli to bude reflexní pásek, který si nasadí jen v onu výše zmíněnou dobu, nebo budou mít na sobě oblečení, které je jím vybaveno. „Vzpomněl jsem si, jak jste v Horizontu před časem psali o nebezpečných situacích, kdy lidé v černém za tmy kráčejí po komunikaci od Jablunkova směrem na Písek, nebo naopak. Nazvali jste je Nazgulové (černé přízraky z filmu Pán prstenů). Takže přízrakům odzvonilo,“ uvedl senátor Petr Gawlas.

Segway jako přepravní prostředek

Novela dále omezuje provoz vozítek zvaných segway. Dosud jsou totiž lidé na tomto zařízení bráni jako chodci. Nově je však vozítko zařazeno mezi osobní přepravní prostředek. To znamená, že na chodníku či stezce pro chodce se může pohybovat nejvýše rychlostí srovnatelnou s rychlostí chůze a nesmí omezovat chodce. Obec navíc může nařízením a dopravním značením omezit provoz vozítkům tam, kde jsou podmínky pro ně nevyhovující. U cyklistické dopravy novela zavádí speciální jízdní pruh pro cyklisty neboli zónu pro cyklisty či cyklistickou ulici. Toto opatření umožní cyklistům i autům pohyb po jedné komunikaci. Auta nesmí cyklisty omezit, na druhou stranu cyklista nemůže autu bránit v průjezdu. Cyklistická ulice zároveň přináší omezení rychlosti na 30 km/h.

Techničák v „úschovně“

Řidiči také nebudou smět ohrozit cyklistu přejíždějícího pozemní komunikaci na přejezdu pro cyklisty. Co se týká kaucí, návrh přináší možnost zadržet osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz) v případě, že policista při silniční kontrole zjistí, že vozidlo má špatný technický stav. Důvodem je prevence dopravních nehod způsobených špatným stavem vozidla. Poté, co se řidič prokáže na příslušném úřadě protokolem ze stanice technické kontroly potvrzujícím odstranění závad, dostane doklad zpět. Poslaneckým pozměňovacím návrhem dochází rovněž ke zpřísnění postihu za jízdu přes železniční přejezd v době, kdy je to zakázáno. Při porušení může být řidiči vedle pokuty udělen až půlroční zákaz řízení, a to už při spáchání prvního takového přestupku, nikoli až opakovaného.

Psycholog a lékař zvlášť

Dopravně psychologické vyšetření u profesionálních řidičů bude oddělené od lékařského vyšetření. Jak? Formou separátního psychologického posudku, spolu se zavedením možnosti revizního přezkumu a zároveň omezení možnosti opakovaného vydávání psychologických posudků témuž řidiči. Navrhuje se také povinnosti vedení evidence o těchto vyšetřeních, úprava podoby vyšetření a možnost odebrání akreditace psychologům.

Nová je i povinnost očistit čelní a přední boční sklo od námrazy, sněhu či jiných nečistot před jízdou nebo odstranit kusy ledu a sněhu z vozidla a nákladu, které by se mohly během jízdy vozidla uvolnit. Novela by měla začít platit už v následujících týdnech. 

JAG  (Článek byl publikován v týdeníku Horizont dne 19.1.2016)