Jak už bylo dříve avizováno, v úterý 2.2. se na Krajském úřadě v Ostravě konala schůzka ohledně problémů, které přinesla prosincová změna jízdních řádů a provozovatele autobusových spojů na Třinecku a Jablunkovsku.  Jednání proběhlo mezi senátorem Petrem Gawlasem a Mgr. Danielem Havlíkem, náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast dopravy.

Senátor Gawlas panu náměstkovi tlumočil zásadní výtky občanů regionu směrem k velikým zpožděním autobusů, kvůli kterým lidé nestíhají dojíždět na čas za svými povinnostmi. Zpoždění v řádech i několika desítek minut způsobují také problémy s přestupy na navazující vlakové a autobusové spoje. Řidiči autobusů ani při nejlepší snaze a vůli jednoduše nedokáží eliminovat některé nelogičnosti v nových jízdních řádech a také obtíže způsobené probíhající výstavbou přeložky silnice I/11.

Pan náměstek senátora Gawlase inofrmoval, v této záležitosti už proběhlo připomínkové řízení starostů regionu s vedoucím odboru dopravy MS Kraje Ing. Ivo Murasem, jehož výsledky se aktuálně zpracovávají. Již nyní víme, že budou posíleny některé kritické spoje a dají se předpokládat také časové posuny odjezdů některých linek.

Příčin současných problémů je několik. Předně se na autobusové dopravě neblaze podepisují dopravní komplikace způsobené stavebními pracemi na  úseku Bystřice – Třinec. Jak mě pan náměstek dále informoval, problém mohl zapříčinit i relativně nízký zájem a aktivní zapojení zainteresovaných osob (mj. starostů) do připomínkového řízení při přípravě prvních verzí jízdních řádů. Starostové poslali celkem cca 200 připomínek, což je ve srovnání s předchozími roky velmi málo. Nyní, po hlasité kritice prvních měsíců provozu, už byl zájem citelně větší. Proto pokud budou mít občané i nadále pocit, že autobusy nejezdí tak, jak by mohly a měly, doporučuje se kontaktovat přímo starostu své obce či města.

Oba účastníci schůzky se shodli také na tom, že dalším, i když méně významným, původcem zpoždění je pohon na zemní plyn, který je instalován ve velké části nových autobusů. Autobusy poháněné zemním plynem jsou sice ekologické, ale bohužel také méně výkonné, což přináší problémy zejména v náročném podhorském terénu. Zemní plyn v současnosti využívá cca 85% autobusů ČSAD Vsetín, které se po jablunkovsku a třinecku pohybují. Zajímavostí je, že v zadávacích podmínkách na výběr nového provozovatele autobusové dopravy se přitom uvádělo pouhých 20%.

Nyní všichni doufáme a věříme, že nová úprava jízdních řádů, kterou v dohledné době představí ODIS (Integrovaný dopravní systém MS kraje) přinese občanům citelné zlepšení a větší komfort cestování autobusy. Linková doprava je jednoduše živý organizmus, který se postupně mění, ladí a vylepšuje. Časem snad k všeobecné spokojenosti.

V nejbližší době by se chtěl Petr Gawlas setkat také s ředitelem společnosti ČSAD Vsetín Ing. Oldřichem Holubářem, a projednat s ním některé otázky týkající se autobusové dopravy v regionu.