Dosud mohly o dvojjazyčné nápisy žádat pouze výbory pro národnostní menšiny, nově mohou o stejné usilovat i řádně registrované spolky, které fungují v daném místě minimálně pět let. A potažmo výbory pro národnostní menšiny mohou nově vznikat také na základě těchto spolků.
„Další novinka se týká také národnostní menšiny. O nápisy ve svém jazyce může žádat v případě, když jí v obci žije nejméně deset procent. Původně k tomu však jako potvrzení stačilo jedno sčítání lidu, nově se údaj musí prokázat ve dvou sčítáních za sebou,“ podotkl senátor Petr Gawlas. Dodal, že smyslem opatření bylo podpořit tradiční menšiny a zamezit spekulacím některých chvilkových uskupení.

Senátor Gawlas řekl, že jako velké plus vidí novinku, kterou novela přinesla politikům čili vedení obcí. Týká se možnosti nahlížet do základních registrů obyvatel. „Starostům tak odpadne složité a často pokoutné pátrání po tom, kdy kdo z místních slaví kulatiny a koho pozvat na vítání občánků,“ konstatoval senátor.

Do třetice přinesla novela pozitivní prvek pro města a obce. V situaci, kdy se zapojí do dražby, což podléhá schválení zastupitelstva, se zápis ze zasedání veřejně vyvěsí až po skončení dražby. Nemusí se tak odkrývat karty mnohým spekulantům, kteří by dopředu věděli za kolik a přihodili třeba k milionu tisícovku. „A pak je tady ještě jedna drobnost. Pokud budou města nebo obce prodávat nebo kupovat nějaký majetek pod cenu obvyklou, musí nákup řádně a písemně zdůvodnit, jinak bude neplatný,“ doplnil Gawlas.

Týdeník Horizont / autor Jana Gartnerová