Ve středu 16. března se senátor Gawlas v Praze v Domě odborových svazů na Praze 3 setkal na pracovním jednání s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů, panem Josefem Středulou.

Diskuse se nesla v pozitivním duchu a byla nepochybně přínosná pro obě strany. Pan předseda prezentoval velmi vstřícný postoj k senátem nedávno schválené novele zákoníku práce, jíž je senátor Gawlas spolupředkladatelem. Tato novela řeší proplacení prvních tří dnů nemoci, čili tzv. karenční dobu, zároveň ale zohledňuje i určité zvýhodnění pro zaměstnavatele a to formou snížení nemocenského pojištění, které platí za zaměstnance zaměstnavatel o 0,2% bodu.

Dále spolu také obsáhle projednávali problematiku předčasných důchodů pro hutníky a horníky. Shodli se na tom, že zrušení důchodových kategorií bylo velkou chybou polistopadových pravicových vlád a také na tom, že odchod do důchodu by měl v případě náročných hutnických profesí nastat ne později než v 63 letech. Je ale pravdou, že diskusi o této možnosti se momentálně brání nejen všechny pravicové strany, ale také značná část poslanců koaličních, především ze strany ANO ministra financí Babiše. Prosazení předčasných důchodů proto bude obtížné, ne však nemožné.

Další oblast rozhovoru se týkala aktuální situace ve společnosti OKD a její další budoucnosti, především pak budoucí perspektivy a možnosti dalšího uplatnění horníků a ostatních zaměstnanců této společnosti. Už nyní je v plánu další schůzka přímo v regionu, na níž se chtějí senátor Gawlas a předseda ČMKOS Středula dále podrobně věnovat problémům a legislativním překážkám při prosazování předčasných důchodů pro hutníky a horníky.