Senát koncem dubna projednal „Balíček opatření ke kontrole nabývání a držení zbraní a proti nedovolenému obchodu se střelnými zbraněmi a výbušninami“, který horní komoře předložila k projednání Evropská komise.
Předně je třeba říci, že ačkoliv vítám například snahu o zavedení přísnějších pravidel pro prodej online zbraní, s velkou částí navrhovaných úprav jednoznačně nemohu souhlasit. 
Český právní řád a zákony, které specifikují legální držení zbraní, jsou v ČR podle mého názoru nastaveny velmi dobře a ve srovnání se zbytkem Evropy i relativně přísně. Myslím proto, že tyto zákony není potřeba zásadním způsobem upravovat.

Pokud by se implementovala směrnice v celém navrhovaném rozsahu, dopadlo by to zhruba na 50-60 tisíc legálně držených zbraní. A pokud by prošel návrh holandského předsednictví, který jde dokonce ještě mnohem, mnohem dál, a týká se i zákazu revolverů a pistolí, znamenalo by to nárůst o dalších několik set tisíc zbraní. Zde mi naprosto uniká smysl podobných kroků.
ČR by především měla podporovat a podílet se na vytváření takových opatření, která v praxi povedou k zefektivnění boje proti nelegálně drženým zbraním, a nebudou poškozovat práva držitelů zbraní legálních. To by mohlo v důsledku vést i k ohrožení vnitřní bezpečnosti ČR.
Vláda by měla vyvinout maximální snahu o to, aby byly v rámci bruselských jednání podobné nesmyslné návrhy zablokovány a měla by naopak vyžadovat informace o tom, co dělají bezpečnostní služby zemí EU proti nelegálnímu obchodu se zbraněmi. Omezování legálně držených zbraní pod rouškou boje s terorismem je nebezpečný precedens. Je to veskrze naivní krok evropských úředníků hraničící z hloupostí. Teroristé opravdu jen výjimečně používají ke svým zvěrstvům legálně držené zbraně.
Mám takový dojem, že pod zástěrkou boje s terorismem se Komise snaží protlačit omezení legálně držených zbraní a s tím nemohu v žádném případě souhlasit. Málo co vystihuje přísloví „vylít s vaničkou i dítě“, jako tento návrh.
Návrh v současné podobě podle mě víceméně výstižně ilustruje aktuální bezradnost a do určité míry i neschopnost Evropské komise, která si neumí efektivně poradit s migrační krizí, a navrhuje opatření, která jdou ve výsledku proti původnímu záměru – zvýšení bezpečnosti občanů Evropy.
Neméně důležitým aspektem celého problému – alespoň pro mě osobně - je otázka, jaké následky může mít přijetí tohoto balíčku na myslivost. Já jsem z Jablunkovska a mám zde obrovskou spustu kamarádů myslivců, kteří se na mě v této věci obrátili s prosbou o pomoc.
Teprve až díky nim jsem si plně uvědomil, jak negativně by se přijetí tohoto balíčku odrazilo na výkonu myslivost v naší zemi. Přímo by se totiž dotklo stovky tisíc myslivců. Tímto bych je chtěl ujistit, že za nimi stojím a mají mou plnou podporu. Uvědomuji si, že zvěř je naše národní bohatství a je třeba se o ní pečlivě starat. Omezováním výkonu myslivosti bychom zároveň řekli ano potlačování dlouholetých národních tradic. A toto já absolutně odmítám.