„Jsem senátorem z nejvýchodnějšího volebního obvodu v ČR. Sousedím s Polskem a Slovenskem. Velmi často se bavíme o korupci v těchto zemích. Tady musím říct - možná trošku s potěšením, že v těchto zemích je tato záležitost ještě horší. Jsem tedy hrdý na to, že v ČR se snažíme udělat pořádek,“ uvedl při projednávání novely trestního řádu senátor ČSSD Petr Gawlas.
Senátor však na druhé straně připustil, že ČR skutečně patří, a je to smutný fakt, k zemím, kde má korupce hluboké kořeny. „To, že se jedná o nezákonné jednání, nikoho až tolik netrápí. Tato určitá společenská akceptace korupce jako podpůrného prostředku při pohybu v konkurenčním prostředí je něco, co nám vystavuje velmi špatné vysvědčení,“ konstatuje senátor Gawlas.

Proto jednoznačně podpořil – společně s dalšími senátory za ČSSD -  zavedení nového institutu o nestíhání podezřelého, kterému byl nabídnut úplatek, který spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení. Toto ujednání podle senátorova názoru bude mít i významný preventivní dopad. Nejistota ze strany osob nabízejících úplatek, zda v případě nebudou nahlášeni, zda osoba slibující úplatek náhodou nejedná se záměrem předat vše orgánům činným v trestním řízení, by konečně mohlo hodit písek do sebevědomého a promazaného soukolí korupce v ČR.
„Musím říci, že jsem velmi rád, že se podobná úprava objevila i u nás, protože postupy navržené v této novele považuji nejen za společensky velmi prospěšné, ale troufám si říci, že budou po svém uvedení do praxe taky úspěšné,“ shrnul význam novely senátor Petr Gawlas.