Vedení Frýdku-Místku se snaží v co možná největší míře zapojovat do jednání a debat souvisejících s výstavbou obchvatu města a následně o nových skutečnostech a poznatcích informovat veřejnost. V minulých dnech náměstek primátora Karel Deutscher, který má na starosti dopravu ve městě, přijal pozvání senátora Petra Gawlase na schůzku s generálním ředitelem ŘSD Janem Kroupou, která se uskutečnila v Praze v prostorách Senátu.

Generální ředitel ŘSD Jan Kroupa na schůzce informoval o tom, že je zpracována soutěžní dokumentace, ve které je navrženo soutěžit celou trasu obchvatu, a to s odkládací podmínkou pro ty části, které nyní kvůli nejasnostem kolem EIA nemají vydáno stavební povolení. Zároveň ale řekl, že je možné zakázku vypsat jen na ty části obchvatu, které již mají stavební povolení vydáno, což by ale znamenalo předělat soutěžní dokumentaci a vyrovnat se i následnými možnými komplikacemi. Zástupci ŘSD jsou pro první variantu, tedy soutěžit celou trasu obchvatu, a k ní se přiklání také město. Konečné slovo ale bude mít ministerstvo dopravy.

„Důvodů, proč se přikláníme k návrhu soutěžit celý obchvat najednou, je několik. Zejména se jedná o čas. Pokud by se soutěžila jen ta část, na kterou je vydáno stavební povolení, znamenalo by to přepracování již hotové soutěžní dokumentace, a tedy časové zdržení. V budoucnu by se navíc musela vypsat další zakázka na dodavatele části obchvatu, která je nyní kvůli nesrovnalostem EIA bez stavebního povolení, což je spojeno s dalšími nevyjasněnými otázkami. Například, jak by se řešily případné reklamace v částech napojení komunikace dvou různých dodavatelů, jak by se řešila záruční doba takovýchto úseků a podobně,“ přiblížil Karel Deutscher s tím, že o způsobu soutěžení zakázky na výstavbu obchvatu rozhodne Ministerstvo dopravy ČR. Jakmile bude znám výsledek, bude o něm město informovat.