Senát projednal dva zákony týkající se, zjednodušeně řečeno, důchodů. Vztahují se sice na dvě významné skupiny našich občanů, ale ve svém důsledku budou mít pozitivní dopad na zlepšení jejich životní situace. „Důchodce máme ve svém obvodě všichni, takže víme, jaké mají problémy s důchody vyjít,“ konstatuje senátor Petr Gawlas a dodává: “Mého volebního obvodu se svým způsobem dotýká i zákon o výhodnějších důchodových podmínkách horníků.“

„Podpořili jsme vládní návrh zákona, aby o zvyšování důchodů rozhodovala vláda svým nařízením, přičemž by mohla v případě nízké valorizace podle statistických indexů rozhodnout i o vyšším zvýšení do určitého limitu, kterým by mělo být zvýšení u průměrného starobního důchodu až do 2,7 % jeho výše,“ shrnuje podstatu Petr Gawlas.

Opozice v Senátu v diskusi argumentovala tím, že vláda může takový postup zneužívat. „Takováto tvrzení naši senátoři odmítli,“ konstatuje Petr Gawlas. „Tímto zákonem se vracíme ke schématu, které tady platil 15 let a byl zrušen pravicovými vládami. Během těch 15 let to předchozí vlády využily třikrát, a to dokonce bylo nastavené tak, že tam žádný horní limit ani nebyl.“

Z hlediska aktuální situace na Ostravsku je důležitá další zákonná norma týkající se horníků. „V zákoně o důchodovém pojištění jsme podpořili sněmovní návrh, tedy snížení důchodového věku pro některé horníky o 7 let, s navazující úpravou ustanovení výše procentní výměry starobního důchodu,“ říká Petr Gawlas. Navrhované opatření se nyní stalo zvlášť aktuální vzhledem k poslednímu vývoji v OKD. To jsou hlavní důvody pro nastavení některých navrhovaných odlišných podmínek pro uvedené pojištěnce. Navíc se jedná o početně malou a obsahově uzavřenou skupinu, a proto by přijetí navrhované úpravy nemělo důchodový systém nějak finančně rozkolísat.

„Obracejí se na mne lidé z mého regionu, kteří pracují v jiných těžkých provozech, aby se stejná nebo podobná úprava týkala i jich,“ konstatuje senátor. „Zvažoval jsem podat v tomto duchu pozměňovací návrh. Nicméně po diskusi se senátory z klubu ČSSD jsem od tohoto záměru upustil s tím, že řešením by měla být nová zákonná norma, která by se týkala např. pracovníků hutních provozů, povrchových dolů. Důvodem, proč jsem pozměňovací návrh nakonec nepodal, pak byla také již zmiňovaná aktuální situace v OKD.“