Ve dnech 24. 25. srpna bude probíhat další řádná schůze Senátu. Projednávat budeme mj. změny ve financování předvolebních kampaní, zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích regulující provize za životní pojistky nebo návrh na zřízení centrální evidence účtů. Na programu jednání je také novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, která navrhuje zmírnění finančních postihů cyklistů pohybujících se mimo silnice a hlavní komunikace po požití malého množství alkoholu (např. 1 piva nebo 2 deci vína).