Na podzim 2016 se uskuteční volby v senátním obvodu číslo 73. Jako senátorovi, který dosud ve volebním obvodu vykonává mandát, mi připadla úloha seznámit vás se způsobem hlasování.

1. kolo voleb
První kolo voleb do Senátu se uskuteční ve dnech 7. a 8. října. Občané v příslušném obvodu dostanou volební lístky do svých poštovních schránek.

Otevření volebních místností
Pátek 7. října 14:00 - 22:00 hodin
Sobota 8. října 8:00 - 14:00 hodin

2. kolo voleb
Druhé kolo voleb se uskuteční ve dnech 14. a 15. října. Volební lístky se ve druhém kole do schránek neroznášejí, voliči je dostanou přímo ve volebních místnostech. Nezapomeňte jít k volbám i ve 2. kole!

Otevření volebních místností
Pátek 14. října 14:00 - 22:00 hodin
Sobota 15. října 8:00 - 14:00 hodin

Senát v uplynulých letech prokázal, že je důležitou částí ústavního systému, když se mu podařilo napravit řadu nepřesností a chyb v zákonech přicházejících z Poslanecké sněmovny. Podpořte proto jeho práci svou účastí ve volbách.
A pokud jsem vás v uplynulých letech přesvědčil, že pro svůj region v Praze pracuji dobře, vyberte si tentokrát hlasovací lístek s pořadovým číslem 2. Podpoříte tak mou šanci v práci pokračovat.