Senát koncem dubna projednal „Balíček opatření ke kontrole nabývání a držení zbraní a proti nedovolenému obchodu se střelnými zbraněmi a výbušninami“, který horní komoře předložila k projednání Evropská komise.
Předně je třeba říci, že ačkoliv vítám například snahu o zavedení přísnějších pravidel pro prodej online zbraní, s velkou částí navrhovaných úprav jednoznačně nemohu souhlasit. 
Český právní řád a zákony, které specifikují legální držení zbraní, jsou v ČR podle mého názoru nastaveny velmi dobře a ve srovnání se zbytkem Evropy i relativně přísně. Myslím proto, že tyto zákony není potřeba zásadním způsobem upravovat.

Dosud mohly o dvojjazyčné nápisy žádat pouze výbory pro národnostní menšiny, nově mohou o stejné usilovat i řádně registrované spolky, které fungují v daném místě minimálně pět let. A potažmo výbory pro národnostní menšiny mohou nově vznikat také na základě těchto spolků.
„Další novinka se týká také národnostní menšiny. O nápisy ve svém jazyce může žádat v případě, když jí v obci žije nejméně deset procent. Původně k tomu však jako potvrzení stačilo jedno sčítání lidu, nově se údaj musí prokázat ve dvou sčítáních za sebou,“ podotkl senátor Petr Gawlas. Dodal, že smyslem opatření bylo podpořit tradiční menšiny a zamezit spekulacím některých chvilkových uskupení.

Jak už bylo dříve avizováno, v úterý 2.2. se na Krajském úřadě v Ostravě konala schůzka ohledně problémů, které přinesla prosincová změna jízdních řádů a provozovatele autobusových spojů na Třinecku a Jablunkovsku.  Jednání proběhlo mezi senátorem Petrem Gawlasem a Mgr. Danielem Havlíkem, náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast dopravy.

Ve středu 16. března se senátor Gawlas v Praze v Domě odborových svazů na Praze 3 setkal na pracovním jednání s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů, panem Josefem Středulou.

Diskuse se nesla v pozitivním duchu a byla nepochybně přínosná pro obě strany. Pan předseda prezentoval velmi vstřícný postoj k senátem nedávno schválené novele zákoníku práce, jíž je senátor Gawlas spolupředkladatelem. Tato novela řeší proplacení prvních tří dnů nemoci, čili tzv. karenční dobu, zároveň ale zohledňuje i určité zvýhodnění pro zaměstnavatele a to formou snížení nemocenského pojištění, které platí za zaměstnance zaměstnavatel o 0,2% bodu.

Frýdek­Místek – Obchvat Frýdku­Místku, jehož chystanou výstavbu stále brzdí několik překážek, dostal novou naději. Do hledání řešení, které má plánované stavbě pomoci, se vložil i premiér Bohuslav Sobotka.

Zástupci frýdeckomísteckého magistrátu se s předsedou vlády sešli ve středu při jednání v Praze. Nechyběl ani ministr dopravy Dan Ťok a senátoři z regionu, Petr Gawlas a Jiří Carbol. „Výsledkem jednání je závazek ministra dopravy začít se stavbou první části obchvatu– napojení R56 na R48. V průběhu příštího měsíce by měl být schopen oznámit termín, kdy přesně letos výstavba začne. U zbylých úseků obchvatu ministerstvo dopravy urychleně připraví novou EIA. Pokud pan ministr dodrží své slovo, tak je to dobrá zpráva pro všechny obyvatele města,“ poznamenal primátor Frýdku­ Místku Michal Pobucký.

26.ledna proběhla v Jablunkově schůzka mezi mnou a Ing. Janem Šircem Ph.D., vedoucím jablunkovské provozovny společnosti ČSAD Vsetín. Na četné žádosti občanů a po kontaktu s některými starosty jsme řešili dopravní obslužnost na Třinecku a Jablunkovsku, s níž zatím cestující nejsou příliš spokojeni. ČSAD Vsetín zajišťuje linkovou autobusovou dopravu v regionu teprve od prosince loňského roku a některé drobné problémy (např. nedostatečné vytápění autobusů) se nový přepravce snaží řešit průběžně. Zdaleka největším problémem, na nějž si občané stěžují, jsou ale výrazná zpoždění autobusů v řádech 20 – 30 minut a s tím spojená zhoršená návaznost spojů.