2. schůzi Senátu v 10. funkčním období zahájili senátoři projednáním žádosti prezidenta o vyslovení souhlasu s jmenováním soudce Ústavního soudu. Senátoři se k této žádosti vyjádřili kladně a tak JUDr. David Uhlíř doplnil počet ústavních soudců. Déle senátoři vzali na vědomí informaci o jednání Evropské Rady a dali souhlas k ratifikaci smlouvy mezi Českou republikou a Srbskem o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací.

Poté senátoři vyslovili předběžný souhlas s návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady o statutu evropské nadace (FE), kterým se zavádí v oblasti práva Evropské unie jednotná nadnárodní právní forma nadace, kterou překládalo ministerstvo spravedlnosti.

V závěru schůze pak senátoři odročili o 60 dní projednávání dvou senátních návrhů (novela zákona o církvích a náboženských společnostech a novela zákona o soudních exekutorech) a vzali zpět novelu zákona o hmotné nouzi, která již byla předložena do Poslanecké sněmovny. Důvodem tohoto zpětvzetí byla ta skutečnost, že již byla schválena obdobná novela, kterou do PS předkládala vláda. V samotném závěru schůze pak senátoři vyslovili souhlas se zřízením podvýborů Senátu.