Na své 3. schůzi projednali senátoři celkem pět návrhů zákonů. Tři z nich byla schváleny (jednalo se o novelu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, novelu zákona o spotřebních daních a o zákon o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní), k novele zákona o veřejném zdravotním pojištění a k novele zákona o dani z přidané hodnoty však přijali pozměňovací návrhy. Protože je nezbytné, aby platili od 1. ledna 2015, bude je muset do konce roku ještě jednou projednat Poslanecká sněmovna a podepsat prezident republiky. Senátoři rovněž dali souhlas k ratifikaci šesti mezinárodních smluv. Jedná se o Dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a Ukrajinou, Mezinárodní úmluvu o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků, Dohodu mezi ČR a USA o zlepšení dodržování daňových předpisů, Dohodu mezi ČR a Monakem o výměně informací v daňových záležitostech, Dohodu o převádění a sdílení příspěvků do jednotného fondu pro řešení krizí a o Dohodu mezi vládou ČR Hongkongem o leteckých službách.
Dále senátoři nevydali k trestnímu stíhání senátora Milana Pešáka, schválili Pravidla hospodaření senátorských klubů pro příští rok, vzali na vědomí informaci vlády o jednání Evropské Rady, která se bude konat ve dnech 18. – 19. prosince a senátorku Zdeňku Hamousovou zvolili novou členkou Organizačního výboru.