Dnes přesně v 9:00 hod. bude zahájena 11. schůze Senátu v aktuálním volebním období. Na pořadu jednání je mimo jiné návrh nového zákona o prevenci závažných havárií, diskutovaná novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, novela zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, obšírná novela zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví nebo novela zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.