České podniky a domácnosti se mohou těšit na nižší účty za elektřinu. Senát včera podle očekávání schválil vládní novelu, která omezuje podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE).

Návrh zákona ukončuje podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů uvedených do provozu od 1. ledna příštího roku a současně prodlužuje povinnost placení solární daně pro majitele fotovoltaických elektráren. Příjemci dotací také budou muset odkrývat své vlastníky.

Předseda Senátu PČR Milan Štěch spolu se čtveřicí svých kolegů senátorů Petrem Gawlasem, Antonínem Maštalířem, Tomášem Kladívkem a Janem Velebou navštívil Polsko. Během dvoudenní oficiální návštěvy otevřeli především témata spolupráce obou zemí – ať už v oblasti energetického rozvoje, bezpečnostní politiky nebo ožehavého tématu posledních dní – kvality polských potravin dovážených do Česka.

Ve dnech 20 - 21.března 2013 proběhne další řádná schůze pléna Senátu PČR. Mezi projednávanými body se nacházejí mimo jiné novela zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností, která by měla vyřešit dlouhodobý problém s akciemi na majitele v ČR. Dále se horní komora bude zabývat novelou ústavního zákona v oblasti imunity zákonodárců a ústavních soudců, nebo novelou zákona o odpadech, který by měl v oblasti odpadového hospodářství snížit administrativní zátěž českých subjektů.

Celkem je na programu jednání 40 návrhů zákonů a evropských tisků.

Dne 2 . května proběhne 9.schůze Senátu PČR v 9. funkčním období. Projednávat se budou mimo jiné Obchodní zákoník, Zákon o insolvenčních správcích, Zákon o vyšších soudních úřednících, Zákon o nouzových zásobách ropy, Zákon o cestovních dokladech, Zákon o Vězeňské službě, Zákon o státních svátcích, nebo Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Senát na své 6 schůzi, konané ve dnech 20-22.dubna, odmítl poslaneckou verzi zákona regulujícího anonymní akcie a schválil vlastní, přísnější návrh, který vzešel z jednání senátního Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož místopředsedou je Petr Gawlas. Na tomto jednání, k němuž byli přizváni také odborníci na danou problematiku, padl jednoznačný požadavek členů výboru na maximální možnou transparentnost akciového trhu a na omezení přístupu anonymních akcionářů k veřejným zakázkám a státním prostředkům. Pokud bude znění schválené Senátem odhlasováno i v Poslanecké sněmovně, budou na příště vlastníci akcií plně zjistitelní a dohledatelní díky zaknihování akcií na účtech cenných papírů v Centrálním depozitáři.

Ve středu 30.ledna v 10:00 hod. byla zahájena 4. schůze Senátu v 9. funkčním období. Na pořadu jednání byl mimo jiné zákon o podpoře výzkumu, zákon o vysokých školách, zákon o obětech trestných činů nebo o zákon o finanční kontrole ve veřejné správě. Senátoři schválili například novelu zákona o léčivech, která přináší do našeho medicínského prostředí přelomovou novinku, kterou je používání konopí pro léčebné účely. Novela má několik nedostatků, ale celkově je to krok správným směrem. Návrh zákona o zákazu používání metod hydraulického štěpení hornin byl prozatím odložen, do budoucna by ale naší krajině jeho schválení rozhodně prospělo.