Ve středu 5. prosince v 10:00 hod. bude zahájena 2. schůze Senátu PČR v 9 funkčním období. Tématem číslo jedna bude bezesporu vládní "stabilizační" balíček, který nevidíme v Senátu poprvé. Senátoři jej (tehdy pod jiným jednacím číslem) už jednou zamítli. Odlišný osud tento vládní slepenec nejspíš nečeká ani tentokrát.

 

Ve dnech 24.10. až 26.10. se konala další řádná schůze Senátu PČR. Během středy Senát schválil mj. návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a zákon o sociálních službách a přijal pozměňovací návrhy k návrhu zákona o úrazovém pojištění. Dále senátoři schválili novelu školského zákona, novelu občanského soudního řádu a novelu zákoníku práce. Ve čtvrtek Senát schválil mj. zákon o doplňkovém penzijním spoření, zákon proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a zákon o spotřebních daních. Ke dvěma zákonům (zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o dani z přidané hodnoty) byly přijaty pozměňovací návrhy.

Právě probíhá 20.řádná schůze Senátu. Na programu jednání je mimo jiné senátní návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění, návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, nebo senátní návrh zákona o sdružování v politických stranách.
Obsáhlou diskusi očekávám také při projednávání petice za vyhlášení celostátního referenda o reformách a přijetí zákona o obecném referendu.


Dnes poprvé se od 10:00 hod. schází horní komora parlamentu v novém složení, které je výsledkem říjnových voleb. Dnešní schůze bude mít veskrze organizační charakter to znamená, že nejprve bude ověřeno, zda byli všichni noví senátoři platně zvoleni a poté už se přistoupí k volbě předsedy Senátu, určení počtu místopředsedů a k jejich volbě. Budou znovu zřízeny senátní výbory a komise a proběhne volba jejich předsedů. Posledním bodem jednání bude zřízení stálých senátních delegací a volba jejich členů.

Na 25. schůzi Senátu došlo mimo jiné na projednávání návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, který byl po několikahodinové diskusi zamítnut. Stejný osud potkal také tzv. vládní stabilizační balíček, který přináší další nesmyslné navyšování DPH v obou sazbách, změny v dani z příjmu fyzických osob nebo snižování podílu krajských rozpočtů na příjmech se sdílených daní. Schválen byl naopak dlouho očekávaný zákon o rozpočtovém určení daní. Většina obcí se tak konečně dočká spravedlivějšího podílu na sdílených daních. Výjimkou jsou 4 největší česká města v čele s Prahou a také dalších 57 obcí s malým počtem obyvatel a velkou rozlohou. Tyto obce doplácejí na zastropování koeficientu přepočtu katastrální rozlohy na jednoho obyvatele

Ve středu 14. března bude v 10:00 hodin zahájena další řádná schůze pléna Senátu Parlamentu ČR.

Na programu jednání bude mimo jiné široce diskutovaný návrh zákona o ochraně ovzduší, který ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou ruší dosud platné poplatky za znečišťování ovzduší. Dalšími ostře sledovanými body jednání budou mimo jiné návrh zákona o mediaci, nebo, novela zákona o pozemních komunikacích, která by se měla jednou pro vždy vypořádat s pralesem nevzhledných billboardů a bigboardů kolem našich silnic a dálnic.