6 - 7. října se konala 12. řádná schůze Senátu v 8. funkčním období. Mezi body zařazenými do programu byla celá řada ostře sledovaných zákonů, mimo jiné Trestní zákoník, Zákon o úsporných opatřeních, Zákon o DPH, Zákon o stavebním spoření, Zákon o zdravotních službách (+ navazujícíc zákony), Zakoník práce, Zákon o důchodovém spoření, Zákon o pomoci v hmotné nouzi Zákon o zaměstnanosti, Zákon o poskytování dávek, či Školský zákon.

6.dubna bude zahájena již 7. řádná schůze Senátu v 8. funkčním období.

Dne 15. března 2011 se bude v Praze konat již 6.schůze Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR v tomto 8. funkčním období. Na programu projednávání jsou mimo jiné Sdělení Evropské Komise o účinnějším využívání zdrojů (cjakožto stěžejní iniciativy strategie Evropa 2020), či návrh poslaneckého zákona upravujícího občanský zákoník.

11. května 2011 se ve Frýdlantském salónku Valdštejnského paláce od 9.45 hodin konala konference senátního Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (dále jen VUZP) k návrhu na opatření směřující k podpoře trvale udržitelného růstu české ekonomiky a zaměstnanosti. Konference byla pořádána pod záštitou místopředsedy Senátu Zdeňka Škromacha a jejím vedením byl pověřen místopředseda VUZP senátor Petr Gawlas.

Právě probíhá 6. schůze Senátu v 8. funkčním období. Na programu jednání je mimo jiné:

  • Zákon o spotřebních daních
  • Zákon o státním dluhopisovém programu
  • Celní zákon
  • Občanský zákoník
  • Zákon o dráhách
  • Zákon o provozu na pozemních komunikacích

Dále budou projednány některé mezinárodní smlouvy a Zpráva o peticích za rok 2010.

Další pro náš region zásadní záležitostí k projednání byla Petice proti zastavení výstavby silnice I/11 mezi Ostravou a Opavou. Vzrušenou debatu na toto téma na půdě Senátu včetně mého příspěvku k této problematice si můžete prohlédnout zde.

Kompletní program 6.schůze naleznete zde, záznam z jednání je k nalezení na tomto místě.

 

26. ledna 2011 v 9:00 hodin byla zahájena již 4. schůze Senátu v osmém funkčním období 2010-2012.