15.prosince 2010 se na Pražském hradě konalo přátelské setkání prezidenta republiky pana Václava Klause s předsedou Senátu PČR panem Milanem Štěchem a se senátorkami a senátory PČR zvolenými v roce 2010.

-das-

Ve středu 24. listopadu 2010 se od 9.00 hodin se poprvé v novém složení sešel Senát Parlamentu ČR na své ustavující schůzi v VIII. funkčním období. Na pořadu 1. schůze byla volba předsedy a místopředsedů Senátu PČR, volba počtu a zaměření výborů a komisí Senátu, volba jejich předsedů a také senátorský slib nově zvolené třetiny senátorů.

Den před schůzí, v úterý 23. listopadu, předal ministr vnitra osvědčení nově zvoleným senátorům o právoplatném zvolení senátorem.
Předání osvědčení se uskutečnilo od 10.00 v Rytířské síni Valdštejnského paláce.

Více na stránkách www.senat.cz

-das-