Schůze byla zahájena ve středu 22. října. Během dopoledne projednali senátoři celkem 6 bodů. Nejprve dali souhlas k ratifikaci smlouvy se Slovenskou republikou o uznávání dokladů. Poté schválili tři zákony z pera ministerstva financí (zákon o léčivech, zákon o veřejném zdravotním pojištění a zákon o zdravotnických prostředcích). Zajímavý byl zejména průběh jednání o novele zákona o veřejném zdravotním pojištění, která ruší všechny zdravotnické poplatky. Následně Senát přijal doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie k Zelené knize o mobilním zdravotnictví. V rámci posledního dopoledního bodu senátoři přijali usnesení k nadcházejícímu jednání Evropské Rady.

Ve středu 23.4.2014 v 9:00 hod. byla zahájena 20. schůze Senátu v 9. funkčním období. Na programu jednání jsou mj. návrh zákona o válečných veteránech, návrh zákona o pobytu cizinců, návrh zákona o dobrovolnické službě nebo návrh energetického zákona.

18. schůze Senátu proběhla 29. ledna 2014.

18. schůze Senátu se stala posledním vystoupením členů vlády Jiřího Rusnoka v Parlamentu České republiky. Jako první vystoupil sám premiér Jiří Rusnok, který seznámil senátory se závěry z jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 19. - 20. prosince 2013. Tuto informaci vzali senátoři na vědomí. Další body schůze se pak věnovaly evropským tématům. Premiér seznámil senátory se stanoviskem vlády ke Sdělení EK o posílení sociálního rozměru hospodářské a měnové unie a k návrhu směrnice, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení.

25. schůze Senátu se konala ve středu 1. října. Na této schůzi projednali senátoři celkem 6 bodů. Nejprve schválili návrh zákona o státní službě, který bezpochyby patřil do kategorie prioritních zákonů.
Dále se senátoři věnovali evropské agendě. Postupně přijali doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie ke Strategii pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2, ke Strategie evropské energetické bezpečnosti a k Novému rámci EU pro odpadové hospodářství.
Poté se věnovali návrhům senátních návrhů zákonů v prvním čtení. Oba dva projednávané senátní návrhy v prvním čtení Senát přikázal, a tak mají výbory šedesát dní na to, aby projednaly novelu zákona o církvích a náboženských společnostech a novelu zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti.

19. schůze Senátu se konala ve dnech 19 - 20. března 2014.

Ve čtvrtek ráno senátoři zahájili jednání tím, že dali souhlas k ratifikaci Dohody o zřízení Evropské molekulární biologické laboratoře, se kterou seznámil senátory ministr školství. Poté se senátoři věnovali bloku ministra financí, postupně schválili novely zákonů o volbách do Parlamentu České republiky a zákona o volbách do Evropského parlamentu, návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu, novelu zákona o evropské občanské iniciativě a novelu zákona o archivnictví a spisové službě. Potom dali souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi ČR a Bosnou a Hercegovinou o spolupráci v boji proti trestné činnosti. Rovněž vyslovili předchozí souhlas s rozhodnutím Rady Evropské unie, kterým se na období 2007 - 2013 zavádí zvláštní program Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků. Následně pak přijali doporučení VEU ke Sdělení Komise o obnovení důvěry v toky dat mezi EU-USA.

Ve středu 18. prosince v 9 hodin byla zahájena 17. schůze Senátu. Jako první senátoři projednali a následně také vyslovil souhlas s návrhem prezidenta Miloše Zemana na jmenování soudců Ústavního soudu Jana Musila a Jiřího Zemánka. Prezident Miloš Zeman se projednávání tohoto bodu schůze osobně zúčastnil.