Povodňová vlna ustoupila a zanechala za sebou bláto, špínu a zkázu. V těch čtvrtích Karviné a Bohumína, které byly zasaženy velkou vodou, pokračují úklidové práce a odstraňování škod. Jenom v samotné Karviné místní stavební úřad eviduje zhruba 400 budov, které byly povodněmi poškozeny. Většinou se jedná pouze o zatopené sklepy, v některých případech ale voda napáchala mnohem větší škody

 

(…) S pomocí občanům postiženým povodněmi přispěchal také krajský radní Petr Gawlas. Obcím, které navštívil vodní živel, daroval sto tisíc speciálních pytlů určených k naplnění pískem v hodnotě 1 milionu korun (…) Osoby které se v důsledku povodní ocitly bez přístřeší nad hlavou, nebo byla jejich obydlí ve větší míře velkou vodou poškozena, se mohou obrátit na místní úřady se žádostí o finanční dotaci ve výši 30 tis. korun, kterou vyplácí Ministerstvo pro místní rozvoj.

 

odkaz na původní článek v PDF (v polštině , Głos Ludu č.59, str.2)