ČSSD zásadně odmítá zavádění školného na vysokých školách. Vycházíme ze zásady, že každý musí mít šanci dosáhnout co nejvyššího vzdělání a tato šance smí být omezena pouze jeho schopnostmi a pílí, nikoliv příjmy rodiny, ze které pochází. Jedná se o nesporný veřejný zájem, rozsah a kvalita vzdělání populace bezprostředně spoluurčuje konkurenceschopnost národní ekonomiky, politickou kulturu země a kvalitu života.

REGION – Do záchranných prací proti povodním z počátku minulého týdne se zapojil také krajský zastupitel Petr Gawlas.Petr Gawlas Ve spolupráci s Robertem Změlíkem, olympijským vítězem v desetiboji, poskytli zaplaveným městům a obcím v Moravskoslezském kraji sto tisíc speciálních záchranných pytlů v ceně jednoho milionu korun.

TŘINEC – Spokojenost s péčí zdravotnického personálu se dá vyjádřit mnoha způsoby. Samozřejmě potěší i pouhá pochvala. Ale zhmotní-li se vděk do finančního obnosu, je o to přínosnější. Takového způsobu poděkování využil i Jaroslav Dyrcik. Výsledkem byl dar ve výši téměř 11 tisíc korun.

 

Řezání špalku

Hrádek - Nahoře si asi řekli, že Hrádečtí už toho trápení kvůli stavbě koridoru a nedávným záplavám mají dost a zařídili jim na páteční oslavy Dne dětí slunné počasí. Místní od nejmenších po nejstarší nelenili a dorazili se bavit na hřiště v hojném počtu.

Povodňová vlna ustoupila a zanechala za sebou bláto, špínu a zkázu. V těch čtvrtích Karviné a Bohumína, které byly zasaženy velkou vodou, pokračují úklidové práce a odstraňování škod. Jenom v samotné Karviné místní stavební úřad eviduje zhruba 400 budov, které byly povodněmi poškozeny. Většinou se jedná pouze o zatopené sklepy, v některých případech ale voda napáchala mnohem větší škody

 

JABLUNKOV - 26. března 2010 proběhla na ZŠ v Jablunkově akce s názvem Noc s Andersenem.