Tradiční Anenská pouť na Kozubové. Poutě se zde konají už od roku 1937, kdy kousek pod vrcholem vyrostla kaple zasvěcená patronce matek svaté Anně.