Jméno a příjmení: Petr Gawlas
Narozen: 26.1.1962 v Třinci
Bytem: Jablunkov, okres Frýdek-Místek
Rodinný stav: Ženatý
Manželka Eva
Děti Ester a Dominik
Vzdělání: Úplné střední odborné (hutní zaměření)
Speciální pedagogika – Universita Palackého Olomouc
DPS – Pedagogická fakulta Ostrava
Zaměstnání:

Od roku 2010   Senátor Parlamentu České republiky
2010 – 2014   Místostarosta města Jablunkov

Dřívější zaměstnání: 1984 – 1992   pedagogický pracovník SOU Třinec – Kanada
1992 – 1993   mistr výpraven TŽ Třinec,a.s.
1993 – 1994   technický pracovník investičního úseku TŽ, a.s.
1994 – 2010   projektový manažer Třinecký inženýring, a.s.
Politická příslušnost a funkce:
 • Místopředseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR.
 • Místopředseda Podvýboru pro dopravu a energetiku Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu.
 • Člen podvýboru pro sport Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR.
 • Člen Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky.
 • Člen Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí.
 • Náhradník Stálé delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.
 • Člen senátorského klubu České strany sociálně demokratické.
 • Člen zastupitelstva Města Jablunkova.
 • Předseda kontrolního výboru zastupitelstva Města Jablunkova.
 • Místopředseda Okresního výkonného výboru ČSSD Frýdek-Místek
 • Předseda Místní organizace ČSSD Jablunov, Člen ČSSD od r. 2006
Členství v dalších organizacích:
 • TJ Spartak Jablunkov - fotbal
 • BTC Spartak Jablunkov - tenis
 • Fotbal Frýdek-Místek
 • SK Návsí - tenis
Záliby, volný čas:
Ochrana životního prostředí, Ekologické stavitelství, Fotbal, Tenis, Cyklistika, Lyžování, Motocyklový sport